Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
About Design & Interfaces / Student Member Crazy RínFemale/Vietnam Groups :icondesign-holic: Design-Holic
 
Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Premium Membership
Statistics 244 Deviations 3,185 Comments 15,322 Pageviews

Newest Deviations

Welcome to my gallery!
Chứa những art nghèo of tớ =]]

Favourites

Webcam

Watchers

Groups

Hello, hôm nay viết tut là dành cho bạn :iconjemmy2000:, và cũng đăng lên đây luôn ^^. Tut t viết đơn giản, mong cũng dễ hiểu.

1. Tạo 1 new với size 200*100, với chế độ Transparent.
(Có Thể click ảnh để xem full size nha)
1 by jangkarin

2. Chọn Shape để vẽ ra. (Chú thích trong hình)
2 by jangkarin

3. Vẽ shape ra new. 

3 by jangkarin

4. Ctrl+T để chỉnh lại shape, nghiêng -40 độ
(Trong hình lúc Transform có hiện lên độ nghiêng nha)
4 by jangkarin

5. Sau đó, nhấn chuột trái, Rasterize Layer -> OK. Sau đó Ctrl+A, dùng move tool di chuyển shape 1 tí cho có đường con kiến xung quanh shape như pic dưới.
5 by jangkarin

6. Sau đó, Edit-> Define Brush Preset sẽ hiện lên bảng Brush name, cứ đặt tên brush tùy ý.
7. Chọn tool Brush (B), nhấn F5 để hiện ra bảng Brush.
6 by jangkarin

8. Ở Mục Brush Tip Shape, chọn brush t vừa làm, sau đó chỉnh bảng như hình.
7 by jangkarin
Sang mục Shape Dynamics, ở khu Angle Jitter, chọn khu Control -> chế độ Direction.
8 by jangkarin
Và ta đã xong phần brush rồi đó :3
Nhớ là khi ta chỉnh brush phải để ý kết quả của brush trong bảng nữa nha.
Cứ vẽ theo ý thích của mình sẽ ra kết quả dưới.
Untitled-1 by jangkarin

Về phần vẽ, vẽ bình thường như brush bình thường vậy, nhưng để có thể vẽ đẹp hơn, ngay ngắn hơn thì t dùng pen tool.

9. Nhấn (P) để mở pen tool.
(Nhớ là phải để Pen tool ở chế độ Path)
9 by jangkarin

10. Sau đó vẽ lên new theo ý của mình.
10 by jangkarin

Nhấn chuột trái sẽ hiện lên 1 bảng. Chọn Stroke Path-> Brush-> OK.
(Ở phần này, nhớ là ở phần brush phải chọn brush t vừa làm, và nhớ ở phần màu cũng phải chọn màu cho đúng ý của mình trước khi stroke lên)

11. Sau khi đã stroke path lên, click chuột trái lần nữa, chọn Delete Path, và t sẽ có kết quả như dưới đây.
Sda by jangkarin

Vậy là đã xong tutorial rồi đó :v

Mọi thắc mắc cứ comment và t sẽ cố giải đáp cho nghen :3

deviantID

jangkarin's Profile Picture
jangkarin
Crazy Rín
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
Hi, nice to meet you guys. I'm a desginer and a hobby craft-er ^^. Hope you guys love my art. ♥
My Information:
Name: Jang Ka Rin aka Crazy Rín
D.O.B : 15 / 10 / 2000
Flag Counter
I Am: Female

Hobby: Design, Crafting and write Fanfic.

I'm an All Kpop Fan.
Interests

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconmilkbita-nobita:
Milkbita-Nobita Featured By Owner 5 days ago  New member Student Interface Designer
Mần :3
Reply
:icondotijung:
DotiJung Featured By Owner Aug 20, 2014
watch back please!!!!!!
Reply
:iconcharming2k:
CharminG2k Featured By Owner Aug 1, 2014
Đã watch 
- Watch back ?
Reply
Hidden by Commenter
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Jul 31, 2014
Thăm :3
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Aug 3, 2014  Student Interface Designer
thanks m :3
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Aug 4, 2014
^3^
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jul 30, 2014
chụy hỡi =(
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Jul 30, 2014  Student Interface Designer
sao vậy em : (?
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jul 30, 2014
nhớ iêm hơn chụy =(
Reply
Add a Comment: