Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
November 15, 2013
Image Size
584 KB
Resolution
980×1000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
510
Favourites
37 (who?)
Comments
30
Downloads
17
×
[Cover Pack] #4 - A new Style by jangkarin [Cover Pack] #4 - A new Style by jangkarin
Mấy ngày qua t úp PSD với Render :D và trở lại cùng 1 pack với cái title phía trên .
Style này chắc không có nhiêu gì đặc biệt
1. PSD nó nhẹ chút (Cover #2 có 2,61 MB)
2. Nó khá sim
3. Có chút ảnh hưởng từ cuộc sống bên ngoài.
t nghĩ style này không phải của riêng t, vì t cũng kết hợp với style của :iconlapep999: nữa và style của Cover #3 hình như có 1 bạn trên D.A đã kết hợp như vậy.
=> Scrap Style (không phải scrapbook nhá)
t share luôn PSD và Cover tại đây.
Link:tienkarin.minus.com/moMhiZREZY…
Khá dài dòng rồi, vào Art Information :)

--------------------------- Art Information ----------------------
Cover#1:
Stock : by me
Render by :iconfanknguyen:
Background: Google
Colring by me.

Cover #2
Stock: by me
Brush on deviantART  and in my favs
Coloring by :iconeriol-diggory-art: and by me

Cover #3
Render and stock by me
Other on Google and deviantART , and by me
Coloring by me
-----------------------------------------------------------------------------------
I just created a new style, but not really special. I call it Scrap style. It's simple, easy and the PSD just really really not big Giggle
Hope you guys like it. And I also sharing the PSD on the link up there Post Above
---------------------------------------------------------------------------------------
If you love it, like it, or hate it anyway lol, give me some love.I love deviantART!

+fav + Comment= +favlove :squee:

This Art was mine, not yours, don't Claim it as yours


Please Take out with Full Credits, thanks!

------------------------- The End--------------------------

Add a Comment:
 
:iconstrawberryminna112:
strawberryminna112 Featured By Owner Nov 28, 2013  Student Interface Designer
style nh́n xinh :33333333
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Nov 28, 2013  Student Interface Designer
thanks bạn ^^
Reply
:iconyeol-sfp:
Yeol-SFP Featured By Owner Nov 20, 2013
CURSE YOU! 
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Nov 20, 2013  Student Interface Designer
Oh Noes!
Reply
:iconyeol-sfp:
Yeol-SFP Featured By Owner Nov 20, 2013
đẹp toạt giời kết nhứt art1
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Nov 20, 2013  Student Interface Designer
thanks :love:
Reply
:iconlapep999:
lapep999 Featured By Owner Nov 16, 2013  Student Interface Designer
<3
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Nov 16, 2013  Student Interface Designer
<3~~~~
Reply
:iconfanknguyen:
fanknguyen Featured By Owner Nov 16, 2013  Student Interface Designer
- Render Cover #1 của s' làm art em đẹp hẳn đấy :'v 
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Nov 16, 2013  Student Interface Designer
hihi, thanks s' ^.^
Reply
Add a Comment: