Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
September 18, 2013
File Size
2.9 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,374
Favourites
67 (who?)
Comments
46
Downloads
708
×
[PNG] [Render] Luhan PNGs Pack-2 by jangkarin [PNG] [Render] Luhan PNGs Pack-2 by jangkarin
Ka Rin này đã comeback sau vài ngày vắng bóng, và như lời art trước thì kỳ này Rin làm 1 PNG Pack nè. :happybounce:
Vâng vâng, vẫn là cái kết quả cho cái việc "Rãnh rỗi sinh nông nổi" :happybounce:
Rin share free nhá, download dưới kia *chỉ chỉ*.:hooray:
Nhớ Credits Rin nhá :eager:
:+fav: or Comment nếu là người lovely :huggle:
P.s: Phải nhớ credit Rin đó :stinkeye:
P.s típ: Công nhận dạo này rảnh rỗi sinh nông nỗi nhiều thật lol =]]
----------------------------------------------------------------------------
I share this pack free , so you could dowload it over there *pointing* :D
Fav+Comment if you take it or not :D
Please credits me if you use it :squee:
Add a Comment:
 
:icontieulu:
TiEuLu Featured By Owner Aug 6, 2014  Student Interface Designer
xin 
Reply
:iconskanantene:
SkaNantene Featured By Owner Jul 25, 2014
xin 
Reply
:iconlinalee2309:
linalee2309 Featured By Owner Jul 14, 2014
xin
Reply
:iconlinalee2309:
linalee2309 Featured By Owner Jul 14, 2014
xin
Reply
:iconmiupark2k1:
MiuPark2k1 Featured By Owner Jun 28, 2014
xin~
Reply
:icongaemkyu88:
GaemKyu88 Featured By Owner May 14, 2014  Hobbyist Artist
Fav+Comment
Reply
:iconhhaunhhuan:
HhaunHhuan Featured By Owner Apr 26, 2014
Xin
Reply
:iconjooyoungart:
JooyoungArt Featured By Owner Apr 19, 2014
thanks! ^.^
Reply
:icontieulu:
TiEuLu Featured By Owner Apr 13, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconhwangpuna:
HwangPuna Featured By Owner Apr 10, 2014
xin nha :)
Reply
Add a Comment: