Shop Mobile More Submit  Join Login
[Render] Yull (EVOL) #3 by jangkarin [Render] Yull (EVOL) #3 by jangkarin
Cắt kiểu truyền thống thôi, tại topaz hư cmnr :(.

This is Free, so you could download it
Please credit me if you use it, I'll be grateful
:+fav: + Comment if you like it :)
Add a Comment:
 
:iconkylecoi:
kylecoi Featured By Owner Oct 7, 2013  Student Interface Designer
m cắt = j mà chuẩn thế
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Oct 7, 2013  Student Interface Designer
cắt kiểu truyền thống m à, dùng selection tool thôi. Cái nên màu trắng nên tẩy dễ .
Reply
:iconkylecoi:
kylecoi Featured By Owner Oct 7, 2013  Student Interface Designer
thế hở
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Oct 8, 2013  Student Interface Designer
ờm, tại rảnh lấy ra cắt ấy chớ =]]
Reply
:iconknow-chan:
Know-chan Featured By Owner Oct 6, 2013  Hobbyist Artist
Hình như là Yull of Evol đó bạn :D
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
Tại lúc lên google search pic này, thì nó nói là Soyu Sistar =]] .
Reply
:iconknow-chan:
Know-chan Featured By Owner Oct 6, 2013  Hobbyist Artist
thực ra tỉ này là Yull of EVOL đó bạn :D
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Oct 6, 2013  Student Interface Designer
Ồ, kamsa~ bạn nhá :D
Reply
:iconknow-chan:
Know-chan Featured By Owner Oct 6, 2013  Hobbyist Artist
kcj :D
Reply
:iconjisun-lovebread-13:
JiSun-lovebread-13 Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
cho tớ xin cái stock đc ko? 
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
imgur.com/JswUnUL . Chỉ là nền trắng thôi ạ :)
Reply
:iconjisun-lovebread-13:
JiSun-lovebread-13 Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
cơ mà tớ nhìn hình như ko phải soyu của sistar. 
Reply
:iconjisun-lovebread-13:
JiSun-lovebread-13 Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
thanks so much :love:
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections

PNG Render by larry1042001
Details

Submitted on
October 5, 2013
Image Size
1.0 MB
Resolution
670×1156
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
438
Favourites
12 (who?)
Comments
13
Downloads
6
×