Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
January 9
Image Size
680 KB
Resolution
1024×768
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,110 (4 today)
Favourites
63 (who?)
Comments
30
Downloads
10
×
[Wallpaper] Fany in Spring -Tiffany SNSD by jangkarin [Wallpaper] Fany in Spring -Tiffany SNSD by jangkarin
Mấy ngày qua bí idea, không chỉ thế là phải làm vội để nộp event nữa + tìm res đến 3 ngày liền mới ra được 1 bộ :| (Blank Stare)
Mà dám chắc là bài này chắc NO giải quá No, I disagree! , "cám lợn" muốn chết ấy!
I love COMMENTS!!! Comment đê La la la la

-------------------- Art Infomration---------------------
Stock: Google
Render: :iconsickyjinny:
Resources: Collected on Google
Coloring: By me (Testing PSD)
-------------------------------------------------------------------------
If you love it, like it, or hate it anyway lol, give me some love.I love deviantART!

+fav + Comment= +favlove :squee:


Please Take out with Full Credits, thanks!

Add a Comment:
 
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jan 29, 2014
cho mình xin style được không bạn?
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Jan 29, 2014  Student Interface Designer
Ừm, đừng giống quá bạn nhé ^^
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jan 29, 2014
ừ :3
Reply
:iconhanabell1:
HanaBell1 Featured By Owner Jan 24, 2014  Hobbyist Interface Designer
Heart - Free Heart - Free Heart - Free 
Reply
:iconyindao:
YinDao Featured By Owner Jan 11, 2014  Student Interface Designer
blend mod không hợp với res. cho nó hồng hào sáng sáng hơn thì ổn :)
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Jan 11, 2014  Student Interface Designer
Thsnks bạn góp ý nha :)
Reply
:iconyindao:
YinDao Featured By Owner Jan 11, 2014  Student Interface Designer
không có ǵ ^^
Reply
:iconmiahanguyen103:
miahanguyen103 Featured By Owner Jan 10, 2014  Student Interface Designer
bố cục res đẹp ♥ mà hình như màu 2 bên phải vàng nhạt hơn mod to ♥ k thích text cho lắm ♥
À mà... cho xin res đc k :D
Reply
:iconjangkarin:
jangkarin Featured By Owner Jan 10, 2014  Student Interface Designer
Thanks bạn góp ý ^^
Res thì mình search Google "Flower Scrap kits" ấy bạn
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Jan 10, 2014
t giận m rùiiii
Reply
Add a Comment: